Deze herdenkingspenning van het Jappenkamp kent veel gevoelswaarde en daartoe een hoge gerealiseerde verkoop in de veiling. Penningen zijn anders dan munten, daar de stukken een kleine oplaag kennen, en vaak een visitekaartje zijn van beeldhouwers en andere metaalkunstenaars.